Dopoledne s myslivcem

sobota 25. února 2023
skauti, skautky, vlčata, světlušky

  • Sejdeme se v 8:30 u klubovny, kde si pro nás připraví zajímavou přednášku místní myslivec, který nám ukáže sadu vypreparovaných zvířat, popíše nám blíže život a charakteristiku okolní zvěře. Závěrem společně s ním navštívíme ohradu s jeleny a srny. Společně je nakrmíme kaštany, které jsme usilovně přes podzim sbírali. Konec akce do 12:00.
  • S sebou: dobré oblečení, svačinu a pití