Aktuality

První schůzky - září 2019

Po domluvě rádce s členy se může čas na dalších schůzkách trošku posunout. Tento rok i jako předešlé roky bude možnost u vlčat a světlušek vyzvedávání dětí v družině.
 • Družina Lišáků: pondělí 9. září 2019 v 16.00 - 18.00.
 • Družina Jelenů: středa 11. září 2019 v 16.00 - 18.00.
 • Družina Černých vlků: pátek 13. září 2019 v 15.30 - 17.00.

Předtáborová schůzka s rodiči - neděle 9. června 2019

 • Proběhne v naší klubovně od 17.00 a trvat bude přibližně hodinu.
 • Dozvíte se zde vše potřebné ohledně tábora (typ ubytování, stravování, vedení, denní náplň, vybavení,...), dostanete přihlášky a další formuláře.
 • Potřebovat budete peníze na zaplacení tábora (skauti a skautky 1 600 Kč, vlčata a světlušky 1 000 Kč).
 • Pokud dorazíte na schůzku, nic dalšího nemusíte řešit. Informace uvedené níže v mailu si může orientačně projít, ale vše vám vysvětlím při našem setkání.

Nakládání věcí na Tatru - pátek 28. června 2019 - skauti a skautky

Sraz bude ve 13.30 u klubovny. Budeme nakládat věci na Tatru, která je následně odveze na tábořiště. Tatru bychom měli mít naloženou přibližně za 2 - 3 hodiny. Na tábořiště vykládat, pak již pojede nejspíš jen vedení, případně ještě někdo ze skautů a skautek (to by zabralo přibližně další 3 hodiny).

Společně proti leukemii! - pátek 7.-8. června 2019 - skauti a skautky

Je společná humanitární akce Junáka - český skaut, z.s. a Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Jejím cílem je pomoc lidem postiženým leukémii a dalšími nemocemi krvetvorby. Sbírka má dvě formy - celostátní benzínkovou sbírku a alternativní projekty sbírek. Výtěžek putuje na podporu Českého národního registru dárců kostní dřeně. Benzínová sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti jim za to můžou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky. 

Krajské kolo Svojsíkova závodu 31.5 - 1.6.2019 - jen skautky a skauti

 • Sraz bude v pátek 31. května v 15.00 u klubovny, od které prakticky budeme hned vycházet na vlakové nádraží. Návrat ke klubovně v 20.00 nebo 20.50 - podle toho jaký vlak stihneme.
 • S sebou: střediskové triko a mikina, úplný skautský kroj, ešus, plecháček, příbor, papír, tužka, KPZ, drobné na útratu, dobrá obuv, pláštěnka sbalena nahoře v batohu (nepromokavá bunda nestačí) - požadavek organizátorů. 
 • Na místě bude zajištěna pouze sobotní snídaně a svačiny, sobotní oběd proběhne formou modulu přežití - vaření (podrobnosti se skauti dozví na schůzkách) + u skautské základny bude k dispozici pití. 
 • Prosím, ať si všichni doma zkontrolují svůj kroj, zda mu nechybí žádné součásti. Jestli někdo postrádá šňůrku, šátek, slibák, cokoliv, zkusí to doma pohledat a případně si řekne svému rádci na schůzce a do závodu si to doplní!
 • Závod bude probíhat u skautské základny v Domašově nad Bystřicí.
Věříme, že máme družinu Lišáků a Jelenů schopnou v závodech uspět a budeme tedy rádi, když pojedou ve své plné síle.

Stránky